(H)allah!

Vi i Taliban har lagt merke til at det norske Sosialistiske Venstreparti har gitt uttrykk for at de, på vegne av den Store Satan (USA, red.), ønsker å måte oss i forhandlinger om Afghanistans videre skjebne. Dette vil vi mer enn gjerne imøtekomme, og vi er forberedt på harde forhandlinger der begge sider både gir og tar. Vi har likevel dristet oss til å sette opp noen umiddelbare krav til å begynne med, som selvsagt ikke er åpne for forhandlinger.

For at vi skal kunne forhandle med SV, må:

  • SV på en eller annen måte finne en forhandler som vi kan prate med. Vi har merket oss at SV bare består av hysteriske kvinner og homofile, og det sier seg selv at dette strider mot alt vi tror på. Vi er jo utgangspunktet ivrige på å få henrettet SVs homofile, men rundhåndet som vi må være i slike forhandlinger, kan vi nøye oss med å få piske SVs homofile utsendinger 100 ganger over ballene med en rusten vaier. Men altså, dette er utenom. SV må finne en forhandler vi kan prate med, før vi kan møtes til forhandlinger.
  • Det må på ingen måte framlegges noen form for tegninger under forhandlingene. Enkelte av de latinske bokstavene ligner litt – hvis man har begge øynene igjen – på profeten Muhammed, og vi krever derfor at det ikke føres noen form for referat fra møtet. Vi tenkte lenge på å kanskje benytte oss av en båndopptaker fra Sony, men noen av våre blinde medlemmer har sagt at båndopptakere fort kan føles som en tegning av Profeten hvis man bare knuger litt ekstra på høyre side av båndopptakeren.

To enkle krav, som vi er sikre på at dere i SV uten videre klarer å innfri.

Videre ønsker vi å komme med en liste over noen områder der vi er villige til å fire litt på våre egne krav. Denne listen har vi laget for å virkelig illustrere hvor forhandlingsivrige vi faktisk er i denne fastlåste situasjonen. Vi føler oss meget snille. Listen er som følger:

  • Vi går med på å ikke kutte hodet av kvinner som forlater eget hus uten å spørre husets herre om tillatelse først. Vi velger å bare kutte beina av kvinnene isteden, samt piske dem over ryggen med en rusten vaier.
  • Menn som har for kort skjegg får lov til å bruke løsskjegg i en overgangsperiode på 2 – to- uker. Etter disse to ukene vil vi følge vår normale straff på henging hvis skjegget ikke har vokst ut til godkjent lengde – som pr dags dato er 40 centimeter fra topp til bunn.
  • Vi vil ikke lenger henrette folk på grunn av at de har drevet med Drageflygning. Dette føler vi er meget rundhåndet av oss, og absolutt et tegn på vår store forhandlingsvilje. Vi opprettholder selvsagt dødsstraff på det meste annet. Vi kan jo liksom ikke selge våre prinsipper helt ut heller. Vi er da en seriøs terroristorganisasjon.

Vi ser fram til å møte dere i Sosialistisk Venstreparti, særlig hvis vi får tillatelse til å steine noen av de homofile medlemmene deres. Vi kunne jo eventuelt brukt steiningen som et slags underholdningsnummer i pausene.

Vi er til og med så snille at vi lar dere kaste den første steinen.

Med hilsen,

Taliban

PS! Dagbladet har visst en artikkel om oss. Der kun du lese litt om hva vi står for og sånn, i tilfelle du er helt SV.