Selv om en jobbsøknad kan oppfattes som en oppramsing av bragder for søkeren, må man ikke glemme at det er den potensielle arbeidsgiveren man skal overbevise. Søknaden handler derfor like mye om jobben som skal gjøres som om søkeren. Det er en relasjon som skal etableres gjennom søknaden. Det er derfor viktig at man setter seg best mulig inn i jobben som skal gjøres og arbeidsgiverens situasjon. 

Sagt på en annen måte: Det er lett å glemme å få fram hvorfor arbeidsgiveren skal velge nettopp deg til å løse den oppgaven han eller hun har. 

Riktig tone

Noe av det vanskeligste med å skrive en søknad er å finne den rette tonen. Det mange kaller kulturen. Arbeidsgivere kan ha svært ulike oppfatninger om hva som er viktig. De kan legge vekt på eller formulere sine verdier svært forskjellig. Jo bedre du kjenner arbeidsgiveren og firmaet du skal søke jobb i, desto større er sjansen for å finne riktig tone. Det noen kan oppfatte som friskt og nyskapende kan andre oppfatte som flåsete og respektløst. Her finnes ingen fasit på hvordan skrive en jobbsøknad.

Lengde

Et annet dilemma er hvor lang søknaden skal være. Er den for kort blir lett mange spørsmål stående ubesvart eller forsøk på svar kan bli mistolket. På den annen side skriver man for langt risikerer man at leseren mister interessen. Det er selvsagt stor forskjell på om det er tre søkere til en stilling eller 300. Jo flere søkere jo vanskeligere er det å finne den rette formen. Selv små avvik kan gjøre at man ikke en gang kommer så langt at dokumentasjon i CV og attester blir studert. 

Selvtillit

En annen vanskelig balansegang er det mellom å fremstå som motivert uten å bli underdanig og tryglende. Det er ikke lett å konkurrere om en jobb utfra medynk. Man må greie å fremstå som så motivert som mulig uten at det bikker over i desperasjon 

Balansen mellom saklighet og personlighet er heller ikke enkel. På den ene siden er det viktig å fremstå som saklig, kanskje litt formell, på den andre siden er det det unike ved en selv en skal prøve å selge. 

Skryte uten å skryte

Mange gjør den feilen at de gjerne overdriver sine kvalifikasjoner litt. Det er imidlertid lett å bli vurdert som overkvalifisert eller feilkvalifisert. Mange arbeidsgivere har dårlig erfaring med arbeidskraft som er overkvalifisert. De blir fort demotivert og trives dårlig med jobben. I verste fall skaper de en dårlig stemning på arbeidsplassen slik at også andre mister motivasjonen for å gjøre en god jobb. 

Hvis en gjør den feilen å masseprodusere søknader kan det lett føre til at arbeidsgiver får en følelse av at han eller hun bare er en i mengden. Husk at også arbeidsgiver også kan ha behov for å føle seg unik.

Oppsummering

Det er mange fallgruver når man skal skrive en jobbsøknad. Ved å bruke en mal eller en rådgiver vil man kunne få bukt med disse dilemmaene man står ovenfor. Noen vil til og med skrive hele jobbsøknaden for deg.

Dersom man velger noen av disse metodene er det likevel svært viktig å selv sette seg inn i situasjonen. Det vil si å bli kjent med firmaet og finne spørsmål som ikke har blitt belyst dersom man skulle være så heldig å bli tatt inn til et intervju.

Det viktigste er nok å finne en balanse, og verken bli for underdanig, ei heller for skrytende slik at man blir vurdert som overkvalifisert. Kanskje har denne artikkelen fått deg på sporet av hvordan du skal løse oppgaven med å skrive en super jobbsøknad neste gang.