I vårt sekulariserte samfunn har dessverre det tradisjonelle kjønnsrollemønstret – som beskyttet oss alle – blitt hevet ut til fordel for utrygge og unaturlige familieforhold. I den moderne familien er det (grøss) mannen som vasker gulvet og koppene, og kvinnen som ligger henslengt i sofaen.

Det tradisjonelle kjønnsrollemønstret var noe som gav oss alle trygghet. Vi kjente våre respektive roller godt, og slappet av. Vi menn tjente pengene og kvinnen regjerte i hjemmet. I dag er dette revet opp etter røttene, og vi sitter igjen med ekstremt mange usikre kvinner og menn. Kvinnene er usikre på egen rolle, og leter med lys og lykte etter mening i hverdagen. De skal «realisere» seg selv, som det heter så fint, og på veien dit finner de bare ulykkelighet.

Vi sier nei! Ikke mer!

Mange vil kanskje hevde at vi er kvinnediskriminerende og enkelte andre vil sågar kalle oss «kvinnehatere», og til dem svarer vi: Nei, det er tvert imot på grunn av vår kjærlighet til kvinnen vi higer etter det tradisjonelle kjønnsrollemønstret der vi alle kjente våre trygge roller og var i kontakt med oss selv, vår rolle i verden og vårt eget følelsesregister.

Det er deilig å se til land der det tradisjonelle kjønnsrollemønstret ennå sitter i veggene, de rene veggene. Der menn er menn og kvinner er kvinner. Land der kvinner med stolthet kan si: Jeg er kvinne, og jeg er stolt av det! Jeg er kvinne, og ingen mann. Jeg er kvinne og jeg føler stor trygghet i å føle at jeg mestrer mitt virke i hjemmet!

I dagens «moderne» der vi alle løper rundt som hodeløse høns var det tradisjonelle kjønnsrollemønstret vårt sikkerhetsnett vi kunne falle tilbake i når verden bød oss imot. Vi var trygge. Vi var sikre på oss selv. Vi menn skiftet dekk på bilen. Kvinnene våre vasket gulvet og tok seg av barna. Vi følte oss hjemme i egen kropp. Vi følte oss som menn og kvinnene følte seg som kvinner.

Det var en verden der kvinnene vasket gulvet og smilte. Den verden er forbi, men lever gudskjelov videre i Iran og Asia. Og der sitter kvinnene bak kjøkkenbenken og sier: Ja, jeg er kvinne, jeg kjenner min rolle og føler meg trygg, harmonisk og i kontakt med eget følelsesregister!

Sponset av Babes, øl og det gode liv!