Påprakking av skrot-aksjer og ultra-naving kan også bli aktuelle olympiske øvelser, men neppe før sommerolympiaden i 2024.

Disse øvelsene regnes som litt bohemske per i dag, men begge øker i popularitet og antallet utøvere. Mange innsidere påpeker likheten i utviklingen disse to øvelsene har hatt, med det som skjedde med for eksempel snowboarding på 90-tallet.

Enron Regnskap vurderer faktisk i disse dager å bli hovedsponsorer for et par av de mest lovende talentene i Norge.

Vi har i lang tid hatt talentspeidere tilstede under saker i Oslo Tingrett, og kommer til stadighet over unge som vi sannsynligvis vil få høre mye om i årene fremover.