Et resolusjonsforslag fra Troms Unge Høyre. Forfattet av partiets aller herligste og lovende unge politiker – som dessverre har gitt seg med politikk. Dette er virkelig en god resolusjon. Så god, så fornuftig, så gjennomarbeidet. PS! Glem skrivefeilene – jeg var ung da jeg skrev dette:

Unge Høyre ser med forfordelse på det stadig økende problemet alkoholiserte mennesker skaper for samfunnet. Vi snakker slossing, knusing av diverse utesteder, knusing av tenner og hender og det som verre er. Antallet problemer som kan settes i direkte forbindelse med alkohol er på full fart oppover; framtiden ser alt annet enn lys ut.

Unge Høyre mener det er urealistisk å knuse problemene med alkohol ved de rammer ordensmakten besitter pr dags dato. Politiet kan kaste folk i arrest, skrive noen bøter, og stort sett ikke særlig mer. Utesteder kan nekte særlig problematiske kunder adgang for en kortere periode, men heller ikke skjenkestedene har særlig effektive virkemidler når det kommer til bekjempelse av det samfunnsproblem sterkt berusede og aggressive personer representerer.

Vi ser med undring på at det ennå ikke er tatt tak i roten til problemene. For roten, det er jo ikke hvermansen som drikker to flasker vin i året til en bedre middag eller studenten som tar seg en fredagspils. Roten til problemene er alle idiotene som av en eller annen grunn ikke klarer å beherske hverken sitt forbruk av alkohol eller sin oppførsel i forbindelse med forbruket.

Det er disse som må fjernes.

Unge Høyre har en effektiv løsning på problemet; vi ønsker å innføre sertifikater på alkohol på samme måte som man har sertifikat for å kunne kjøre bil. Førerkort for øl altså. Løsningen er like enkel som den er genial; førerkort må man kvalifisere seg til. Og: førerkort kan inndras. Kort fortalt; skikker du deg ikke i fylla, så blir du fratatt førerkortet og med det alle muligheter til å få kjøpt deg øl for en gitt periode. Ved særlig alvorlige overtredelser må man opp til ny førerprøve.

Unge Høyre ønsker:

1. At det innføres førerkort på alkohol på samme måte som man har krav om førerkort for å kjøre bil.

2. I forbindelse med dette skal det gjennomføres obligatorisk opplæring i for eksempel alkoholens virkninger på kroppen, historikken bak alkohol, hva som er forskjellen på en VSOP og en VS, osv. I tillegg skal det avlegges en praktisk prøve som omfatter om man for eksempel klarer å komme seg hjem for egen hjelp i full tilstand, om man blir aggressiv, osv.

3. Førerkortet må framvises ved kjøp av alkohol. Utesteder kan for eksempel nekte folk uten førerkort inngang, butikker kan nekte folk uten førerkort å kjøpe øl, osv.

4. Ved overtredelser, som for eksempel vold mot andre og særlig stort forbruk kan førerkortet inndras for en gitt periode, og blir ikke levert tilbake før ny førerprøve er avlagt.

5. For turister og besøkende til landet kan det gis et midlertidig førerkort hvis den besøkende ikke har et rulleblad langt som et vondt år.

Unge Høyre ønsker med dette å sette igang et krafttak mot alkoholens herjinger i samfunnet. Ordningen er ment finansiert ved et gebyr på førerkortene. Inntektene skal brukes til å administrere ordningen, samt til forebyggende arbeid. Vi har også lyst til å minne om at hvis vi med en slik ordning får bukt med bare 10% av alkoholens skadevirkninger på samfunnet, så vil samfunnet være spart for millionbeløp.