Norsk fjernsyn har sett mange skampletter opp gjennom årene, men ingen kan måle seg med de såkalte «komiseriene» Holms, Hos Martin, Karl&Co og Mot i Brøstet. Snakker om tragedie. Snakker om pinlighet. Dessverre har TV2 funnet det for godt å plage det norske folk med repriser av disse uhyrlighetene hele sommeren. Vi nekter å godta dette! Vi er ikke dumme! Vi HAR humoristisk forståelse!

Men, vi hater Holms, Hos Martin, Karl&Co og Mot i Brøstet!

Derfor har vi startet et folkeopprør mot disse seriene. Demokratiet må få bestemme. Folket må få sin mening. Ja, det finnes mange viktige saker å ta tak i, men å få stoppet disse seriene en gang for alle kommer faktisk litt før det å stoppe krigen i Midtøsten. Det blir aldri fred i Israel, men vi kan da i det minste skåne våre barn mot Tore Ryens verker!

Gjør din Borgerplikt! Meld deg opp i folkeopprøret på Facebook!

Mot i Brøstet er for eksempel en serie som handler om en mann i førtiårene som er sint hele tiden. Han bor sammen med en annen førtiåring som later som om han er seksten år ved å snu capsen bak-fram. Og det blir ikke bedre av at Egon Olsen også bor i huset.

Spin-Off serien Karl&Co handler om den samme sinte mannen. Denne gangen bor han alene, men han får stadig vekk besøk av karakterer som er så pinlige at selv David Hasselhoff virket talentfull under framførelsen av «Freedom» en trist kveld i Tysklands hovedstad Berlin.

Holms er historien om en tannlege. Uhyre pinlig og overspilt. Ikke morsomt. Datteren i huset tror hun er førti år, og moren i huset later som hun er 13.

Og Hos Martin, vel det er en så pinlig affære at ord faktisk blir tomme.

Dette må stoppes umiddelbart! TV2 må skjønne alvoret i denne saken. Disse seriene er en direkte trussel mot demokratiet i den forstand at de er med på å fordumme folket. Onde tunger har hevdet at det er Martin Kolberg som står bak det hele, i et forsøk på å fordumme folket såpass at den Rød-Grønne regjeringen blir gjenvalgt. Vi tror det kan lykkes, hvis ikke noe gjøres!

Så gjør din borgerplikt og meld deg inn i Folkeopprøret!