Solenergi er resultatet av en gigantisk atomfusjon. Strålingen fra denne kjernereaksjonen ville drept alt liv på jorden dersom ikke jorden hadde skjerming i form av magnetbelte og atmosfære. Slik det er nå mottar jordoverflaten stort sett stråling som er livgivende og nyttig.

Kommer vi ut i verdensrommet har vi ikke lengre denne naturlige skjermingen. Det betyr at strålingen fra solen vil være svært skadelig. Det betyr imidlertid også at solenergien er mer effektiv enn på jordoverflaten da den ikke svekkes av den naturlige skjermingen og fordi den er tilgjengelig så lenge man ikke befinner seg i skyggen fra andre himmellegemer som planeter og måner.

All romforskning er avhengig av jevn tilgang til energi over lengere tid. Det er mulig å oppnå med små atomreaktorer, men enklest er det å benytte solenergi.

En rekke romsonder, romstasjoner og kjøretøy som benyttes på Mars og Månen er avhengig av solenergi. Når det gjelder maskiner som styres med signaler fra Jorden er det små behov for skjerming. Disse kan benytte seg av solenergien uten stor risiko.

Mars kjøretøyene Spirit og Opportunity som kjører rundt på Mars og foretar undersøkelser, er for eksempel drevet med strøm fra solcellepaneler.