Det er nå funnet en effektiv medisin mot en lang rekke ubehagelige lidelser og tilstander, konkluderer en britisk forskergruppe som imidlertid erkjenner at det har vært vanskelig å samle inn erfaringer fra forsøkspersoner.

Lider du av migrene, lav selvtillit eller dårlig ånde? Får du kjeft av sjefen, din svigermor eller naboenes barn? Er det vanskelig å få økonomien til å henge sammen sist i måneden, eller synes du at du er født på feil sted til feil tid?

Alt dette kan, ifølge en gruppe forskere fra universitetet i Cambridge, England, løses ved å bringe pasienten i en tilstand som kalles «død».

«Dødstilstanden kan kanskje best sammenlignes med å være medisinert med store doser morfin eller lignende preparater. Pasienten vil ikke bare oppleve en markant smertelindring, men også en økt likegyldighet overfor de tingene som ellers fortviler og frustrerer», forklarer seniorforsker Dale Britton.

Permanent lindring
I motsetning til morfinbehandling gir død permanent lindring. Dessuten opplever pasienten ingen ubehagelige bivirkninger. Derfor håper Dale Britton at middelet kan lanseres på markedet i løpet av kort tid.

«Vi er fremdeles i gang med å teste hvordan død virker på en lang rekke forskjellige lidelser og livsproblematikker. Men selv om det ser ut til at middelet er effektivt overfor ethvert sykdomsbilde vi har testet det på, har vi fremdeles problemer med å skape de rette rammene hvor vi kan prøve middelet på forsøkspersoner og bruke evalueringen deres som et ledd i effektvurderingen», sier Britton.

Den permanente lindringen og mangelen på respons fra forsøkspersoner som har vært behandlet med død får kritikere til å rope varsku.

Mulig smittefare
En av disse kritikerne er Sylvia Banson som tidligere arbeidet sammen med Dale Britton.

«Jeg er skeptisk overfor påstandene om at død er uten bivirkninger», sier hun og utdyper:

«For det første har ingen av forsøkspersonene våre vært i stand til å rapportere om verken gunstige effekter eller om bivirkninger. For det andre ser det ut til at den kurerte pasientens symptomer overføres til omgivelsene. Vi har ikke kartlagt smitteveiene, men vi kan konstatere at pårørende opplever en forverring av normaltilstanden sin, når pasienten behandles med død.»