Nå for tiden legges det ned mange hjørnesteinsbedrifter i Norge. Økonomien er på hell og det går ut over abeidstagerne som mister jobben. Men hvorfor i h… skal vi ha så mange hjørnesteinsbedrifter akkurat her i lille Norge? Etterspørselen etter hjørnesteiner er ikke stor nok og det produseres tydeligvis hjørnesteiner i hver eneste lille avkrok av landet vårt.

Ja, vi er flinke til å produsere hjørnesteiner og kvaliteten på steinene er ekselent, men alle med topplokket nogenlunde i vater skjønner jo at etterspørselen etter hjørnesteiner har et tak. Det nytter ikke å opprette hjørnesteinsbedrift etter hjørnesteinsbedrift, særlig ikke nå som byggenæringen har så lite å gjøre.

En løsning på problemet kunne være å lage bygninger med flere hjørner slik at hjørnesteinsprodusentene fikk større ordrer, men i det lange løp er nok det aller beste å legge ned en god del hjørnesteinsbedrifter. Eller eventuelt lage flere forskjellige typer steiner i hver enkelt bedrift slik at bedriftens marked ble utvidet.

Hjørnestein:

hjørnesteinsbedrift