Huseiernes Landsforbund (HL) har fått mange henvendelser fra medlemmer som ønsker å leie ut sin bolig til flyktninger etter at organisasjonen i høst lanserte sin flyktningaksjon i forbindelse med krisen i Syria. Nå har HL også oversatt sin leiekontrakt for bolig til arabisk.

-Pågangen til HL har vært omfattende etter at vi oppfordret våre medlemmer til å melde sin interesse for utleie til flyktninger som har fått oppholdstillatelse, sier advokatfullmektig Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

-Vi har fortløpende gitt våre medlemmer veiledning om muligheten for utleie til flyktninger, samt juridisk rådgivning i denne forbindelse. Interessen har vært over all forventning, og de aller fleste som kontakter oss ønsker å hjelpe slik at de syriske flyktningene kan få et tak over hodet, fortsetter Fæste.

-HL har fått tilbakemelding fra kommunene om at behovet for private boliger til flyktninger som har fått oppholdstillatelse allerede er stort, og at behovet bare vil øke i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å fortsette å vise sin interesse på nettsiden tilfluktshjem.no eller å melde fra direkte til kommunene.

-HL har også hatt møte med kommunalminister Jan Tore Sanner og lovet at forbundet vil gi rådgivning til alle som leier ur husrom til flyktninger, sier Fæste.

Har oversatt boligleiekontrakten til arabisk

-I forbindelse med flyktningaksjonen har HL nå oversatt sin leiekontrakt for bolig til arabisk, som er det vanligste språket som de syriske flyktningene snakker, sier Morten Fæste, advokatfullmektig i Huseiernes Landsforbund. – Oversettelsen har skjedd i samarbeid med et profesjonelt oversettelsesfirma, Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS, og vil være til stor hjelp for å redusere språkbarrierene mellom utleier og leietaker, fortsetter Fæste.

Kontrakten kan være nyttig å bruke hvis du har leietakere med arabisk som morsmål, da kan man unngå konflikter og tvister i etterkant.

Fra før har HL oversatt boligleiekontrakten til nynorsk, polsk, urdu og engelsk.

Den arabiske oversettelsen av boligleiekontrakten er tilgjengelig for alle på Huseiernes nettsider: http://www.huseierne.no/boligsporsmal/utleie–kontrakt/arabic-translation—arabisk-oversettelse/.