Statens råd for forbruksforskning har forsket, i samarbeid med ENOVA, på hvilke mennesker det er som bruker de ulike løsningene av datamaskiner som finnes på markedet. Man har forsøkt å komme fram til en såkalt «gjennomsnitts»-bruker, kan Dvaskbladet melde i dag. Og resultatet er langt fra overraskende.

Mac-brukerne slår nemlig PC-brukerne på alle fronter. Gjennomsnittsbrukeren av Mac er nemlig langt mer intelligent, tjener atskillig mer, og lever på mange måter et mer harmonisk liv – enn den typiske PC-brukeren – som ofte er den typen mennesker samfunnet forøvrig ser på som «losers».

LOSER OG GEEK
mac_small.jpgDen typiske PC-eier bruker nemlig maskinen stort sett til hjernedøde (rapporten bruker faktisk dette ordet) oppgaver man med fordel like godt kunne brukt en standard Playstation til. Rapporten fastslår at PC-brukere stort sett spiller spill med ekstremt voldelig innhold, og dessuten såkalte nettverksspill der World of Warcraft dominerer stort.

Forøvrig bruker PC-eiere maskinen til lite matnyttig, heter det i rapporten. Et besøk på VGNett i ny og ne, kanskje et par innlogginger på nettbanken og selvsagt bruker også PC-eiere en del tid på farsotten Facebook. Men det går stort sett i spill.

Rapporten slår fast at en typisk PC-eier bare tjener vel 60% av det en typisk Mac-bruker drar inn. Den typiske bruker av Mac slår også Knock-out på PC-brukerne når det kommer til utdanning. Den typiske Mac-bruker har minst 4 års høyere utdanning, mens den typiske PC-brukere som oftest bare har et mislykket opphold på Videregående bak seg.

PC BRUKERE ER BARN
Alle tallene kan kanskje virke dramatiske, heter det i rapporten, men alt har sin forklaring: PC-brukere er nemlig som oftest langt yngre enn Mac-brukerne. Det er naturlig at barn liker spill, heter det. Og dette med utdanning er jo også ganske naturlig all den tid den typiske PC-eier som oftest ikke er over 20 år.

PC-brukerne er som oftest barn, og oppfører seg deretter, heter det.

JOBBER MED MASKINEN
Rapporten slår fast med stor tyngde at den typiske Mac-eier bruker maskinen til å jobbe med. Gjerne innen kreativt arbeid som design. Dette kommer ikke som noen stor overraskelse på noen all den tid Mac stort sett har vært valgt av kreative mennesker – programvaren følger gjerne kundene. Det er derfor man kan se at salget av typiske bilderedigeringsprogrammer og videoredigering totalt domineres av Mac-plattformen. Det selges nesten ikke programvare av denne typen, altså typiske «nytte-programmer», til PC. Spill dominerer totalt.

KRIMINELLE PC-BRUKERE
Det kanskje verste rapporten slår fast er at den typiske PC-eier er langt mer tilbøyelig til å begå straffbare forhold, sammenlignet med den typiske Mac-bruker. «Kriminelle er som oftest ganske lite intelligente mennesker med lav eller ingen utdanning, akkurat som PC-eiere som oftest er», heter det i rapporten.

Forskningen viser at minst 95% av PC-brukerne har lastet ned ulovlig materiale fra nettet, gjerne pornografisk av natur. Det samme tallet for Mac-brukere er bare 7%.

«Dette viser igjen at Mac-brukerne er harmoniske og intelligente mennesker, mens PC-brukere stort sett er barn uten noen stor framtid.»

Heter det altså i rapporten.