Hvis du stirrer på bildet i 20 sekunder så kan du skimte en båt i bakgrunnen.

illusion