I Oslo og Akershus er det slik at i løpet av en arbeidsdag samler det seg store mengder av bakterier og støv på skrivebordet, telefonen, tastaturet osv., og samtidig er man ofte i kontakt med mange mennesker i løpet av dagen, bakteriene har da en rik mulighet for å spre seg. Til syvende og sist kan det gå utover medarbeidernes helse og øke sykefraværet på arbeidsplassen. Det kan raskt bli en dyr affære, derfor er det meget lurt både for virksomheten og de ansatte at bedrifter og firmaer investerer i grundig og effektiv daglig kontorrengjøring, samt rengjøring i andre lokaler som brukes daglig.

Renhold, og ikke minst renhold hos bedrifter, krever både ekspertise, kapasitet og det rette utstyret, noe som er grunnelementene i virket vårt som rengjøringsfirma. Som moderne rengjøringsfirma for bedrifter i Oslo og Akershus løser vi selvfølgelig alle rengjøringsoppgaver – store som små – og bruker de nyeste rengjøringsteknikkene.

Vi leverer renholdstjenester Oslo og Akershus. Vi gjør i dag rent i alle typer virksonheter i all størrelser – store som små. Alt fra mindre restauranter til større offentlige institusjoner, samt private kontorlokaler. Vårt allsidige erfaringsgrunnlag gjør derfor at vi kan levere bedriftsrengjøring til deg, uansett oppgavens omfang.

Å ha profesjonelt renhold i bedriften av høy kvalitet er mer enn bare å få en fryd for øyet. Rengjøring av høy kvalitet sikrer samtidig et høyt nivå av hygiene og renhet. Dette er med på å skape fornøyde medarbeidere og skikkelige forhold i bedriften.  Virksomhetens medarbeidere fungerer best og yter mest, hvis de befinner seg i et kontormiljø, hvor de liker seg. Det er altså av største viktighet at kontorlandskapet er rent og skikkelig. Bedriftsrenhold handler nemlig ikke bare om å tørke over skrivebordene med en våt klut og tømme søppelbøtten. Kontorrengjøring skal utføres effektivt og med omhu, slik at medarbeiderne dine kan arbeide ubesværet i et vennlig og sunt miljø.