Vi gleder oss over å lese Dagbladet i dag. Vi kom ikke på lista over sexfikserte medier. Ikke så overraskende for redaktøren, men noen av våre argeste kritikere satte nok frokosten i halsen i dag. Det finnes de som påstår at Agurkposten bare er opptatt av sex. Det er ikke sant, vi lover. Og for å bevise det så snakker vi i dag om temaet reise. Ikke sex. Vi vil anbefale en reise til New York. New York er en fin by hvor man kan finne på mye som ikke har med sex å gjøre (Klikk her for å lese om en fin by uten sex).

En annen litt morsom nyhet vi kan nevne uten å være sexfikserte er at Siv Jensen gang på gang står frem som heterofil. (dagbladet) Vi her i Agurkposten tror at Siv Jensen ikke har noe med sex å gjøre.