o, sølv – eller Silfr som det het på gammelnorsk

Så vidt vi vet har sølvet en 7000 år lang historie blant oss mennesker. Metallet var benyttet av «alle» de gamle sivilisasjonene, som for eksempel goterne og romerne. Det er i dag noe billigere enn gull, men i enkelte historiske perioder har det faktisk vært like verdifullt.

Sølv ble brukt til mye forskjellig, men i eldre tider var det mest benyttet som betalingsmiddel. Blant annet brukte grekerne metallet for å betale for våpen de kjøpte av fønikerne. Sølvet mistet noe av verdien under den spanske kolonitiden. Det skyldes at spanjolene tok med seg store mengder av det fra koloniene. Metallet ble dermed enkelt å få tak i og verdien falt.

Edelmetallet ble lenge benyttet også for å sette verdien på ting, før en begynte bruke verdien på gull til dette. Blant annet kommer betegnelsen «pund sterling» (Storbritannia) fra denne tiden. I dag er sølv ikke lengre et betalingsmiddel, men benyttes på mange fronter, fra industri til smykker.