På oppdrag fra statsråd Bård V Solhjell (SV) har kunnskapsdepartementet nylig gjennomført en undersøkelse vedrørende alderen på leserne av enkelte nettmagasiner. ITavisen kom ganske overraskende ut i denne undersøkelsen, som ble gjennomført via fokusgrupper over en periode på fire måneder i fjor.

Det viser seg at den typiske leseren av ITavisen bare er 13 år gammel.

Dette kommer ikke som en overraskelse på Redaktøren i publikasjonen heller:

Vi ser i kommentarfeltet veldig mye barnslige tilbakemeldinger. Særlig merker vi oss dette når vi skriver om Apple-produkter som iMac. DA kommer virkelig barna på banen.

Det kanskje verste undersøkelsen avdekker er det faktum at de leserne som faktisk ER voksne også må kunne ansees som såkalte «losers». De er ofte veldig lite nøye med egen hygiene, spiser enorme mengder frosenpizza, drikker store mengder koffeindrikker og bor som oftest hjemme hos sine foreldre. Dessuten spiller de World of Warcraft.

Det heter videre i rapporten at dette er typiske kjennetegn på typiske PC-brukere. Altså at de som oftest bor hjemme hos sine foreldre og spiller mye spill. Dette har også redaktøren merket seg:

Det er opplagt sånn at PC-brukere i større grad enn Mac-brukere anser datamaskinen som et leketøy. Vi Mac-brukere har stort sett ikke tid til å leke. Vi må jo jobbe. Kan ikke få penga hos pappa. Derfor er vel også Mac-brukere gjennomgående mer intelligente enn PC-brukere.

Agurkposten på sin side lages selvsagt på iMac. Og, vi var ikke blant de nettmagasinene som ble undersøkt denne gangen. Men, det heter i rapporten at dette neppe blir siste gang leserne av nettpublikasjoner må undersøkes. Det er viktig for å kunne vite hvem som er hvor.

Heter det altså i sjokkrapporten.